درباره هیئت فدراسیون دوچرخه سواری استان خراسان

تماس مستقیم با رئیس هیئت

تماس مستیقم با هیئت استان تماس مستیقم با هیئت استان تماس مستیقم با هیئت استان تماس مستیقم با هیئت استان تماس مستیقم با هیئت استان تماس مستیقم با هیئت استان تماس مستیقم

تماس بگیرید
35

مدال های کسب شده


مدال های کسب شده در مسابقات کشوری
142

برنامه عملی


برنامه های اجرا شده در اول تاسیس هیئت بصورت گروهی و با همکاری فدراسیون اجرا شده
89

رویداد ها


رویداد های انجام شده با هماری فدراسویون هیئت که در این مسیر با موفقیت هایی روبرو شده ایم
9

نفرات برتر کشور


لیست نفرات برتر که در مساقات جهانی مدال طلا و نقره کسب کرده اند