جدیدترین عناوین و برنامه های هیئت


جدیدترین و مهم ترین عناوین خبری

۱۳۹۶-۰۷-۲۴

مسابقه استقامت دورحذفی

۱۳۹۶-۰۷-۲۴

قطب دوچرخه سواری

۱۳۹۶-۰۱-۱۳
سیستم نظرسنجی هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

نظرسنجی پایگاه خبری

۱۳۹۶-۰۱-۰۹

پیام تبریک سال جدید

۱۳۹۵-۱۱-۰۹
اطلاعیه سایت جدید هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

اطلاعیه سایت جدید

اعضاء هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی


مهدی روزبهانه دبیر هیئت دوچرخه سواری استان خراسان

رئیس هیئت

مهدی روزبهانه
سرهنگ نصرالله لوءلوء نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان

نائب رئیس

نصرالله لوء لوء
مجید رضا روح پرور دبیرهیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

دبیر هیئت

مجید روح پرور
ایرج فخارزاده روابط عمومی دوچرخه سواری استان خراسان

روابط عمومی

ایرج فخارزاده

جدول مسابقات استانی

زمانبندی مسابقات استقامت جاده
نوع مسابقه رشته تاریخ شروع مکان رده سنی
رنکینگ استان دور حدفی 1396/07/28 مشهد بلوار خیام چهار رده
زمانبندی مسابقات سرعت
نوع مسابقه رشته تاریخ شروع مکان رده سنی
- - - -