جدیدترین عناوین و برنامه های هیئت


اعضاء هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی


مهدی روزبهانه دبیر هیئت دوچرخه سواری استان خراسان

رئیس هیئت

مهدی روزبهانه
سرهنگ نصرالله لوءلوء نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان

نائب رئیس

نصرالله لوء لوء
مجید رضا روح پرور دبیرهیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

دبیر هیئت

مجید روح پرور
ایرج فخارزاده روابط عمومی دوچرخه سواری استان خراسان

روابط عمومی

ایرج فخارزاده

تقویم مسابقات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی 1397